Youth Trilogy (سه گانه ی جوانی)

Youth Trilogy دومین دوره ی حرفه ای بنگتن هست.این دوره از هفدهم April سال 2015 همراه با تریلر کامبکشون به نام The Most Beautiful Moment In Life که به وسیله ی شوگا درست شده بود شروع شد و به طور رسمی در نوزدهم April سال 2016 با موزیک ویدیویه Epilogue:Young Forever به پایان رسید.در همین حال در ژاپن از چهارم June سال 2015 با موزیک ویدیویه For You شروع شد و به طور رسمی در هفتم September سال 2016 با دومین آلبوم استودیویی ژاپنیشون به نام Youth به پایان رسید.